TTHọ và tênNăm sinhChức vụTrình độSĐT
1Vũ Thị Minh Toàn26/09/1984Bí thưĐH Lý 
2Nguyễn Thị Thu Phương02/04/1983Phó bí thưĐH Văn