TTHọ và tênNăm sinhChức vụTrình độSĐT
1Nguyễn Thị Lài05/12/1969 ĐH Sinh 
2Mai Thị Lan10/10/1971Tổ trưởngĐH Sinh 
3Nguyễn Thị Ngọc Lưu12/06/1974 ĐH Hóa 
4Nguyễn Văn Sen10/03/1963 ĐH Hóa 
5Bùi Thị Tuyết Hương12/09/1981 ĐH Sinh 
6Hồ Tống Phương Quế01/01/1976 ĐH Sinh 
7Nguyễn Tường Oanh31/10/1974 CĐ Hóa 
8Nguyễn Thị Như Hạ01/01/1973 ĐH Hóa