TTHọ và tênNăm sinhChức vụTrình độSĐT
1Lê Thị Kim Dũng01/02/1967Tổ trưởng 
2Lê Quế Chi16/11/1971 ĐH 
3Ngô Thị Thùy Hương21/07/1974 ĐH 
4Nguyễn Thị Hồng Quế01/10/1972 ĐH 
5Trần Thị Minh Thảo05/10/1975 ĐH 
6Võ Thị Thu Trâm17/02/1977 ĐH 
7Nguyễn Trần Yến Vy27/08/1974 ĐH 
8Trần Thị Tuyển25/10/1975 ĐH 
9Quảng Thị Thanh Thủy02/01/1975 ĐH 
10Nguyễn Hữu Cường12/07/1974  
11Trương Thị Ngọc Hương08/06/1974 ĐH 
12Khương