TTHọ và tênNăm sinhChức vụTrình độSĐT
1Đinh Lệ Quỳnh Nga12/12/1965Tổ phóĐH 
2Nguyễn Thị Hạnh14/05/1968 ĐH 
3Võ Thị Hương22/02/1969Tổ trưởngĐH 
4Bùi Thị Oanh18/10/1971 ĐH 
5Phạm Thị Hường20/10/1976 ĐH 
6Bùi Thị Toan01/11/1981 ĐH 
7Huỳnh Thị Nga08/08/1974 ĐH 
8Phạm Thị Thủy02/03/1984  
9Hoàng Thị Thơm20/11/1979 ĐH 
10Đậu Thị Hạnh06/02/1980  
11Nguyễn Thị Thu Phương02/04/1983 ĐH 
12Trịnh Thị Vân06/04/1980 ĐH 
13Mai Thị Trà20/01/1982 ĐH