TTHọ và tênNăm sinhChức vụTrình độSĐT
1Trần Thị Lệ Thủy02/07/1966Tổ trưởngĐH Sử 
2H' Wăn11/01/1982 CĐ Địa 
3Dương Thị Hoa20/7/1981 ĐH Địa 
4Nguyễn Thị Thắm24/09/1980 ĐH Sử 
5Nguyễn Thị Thắm01/11/1978 ĐH Sử