TTHọ và tênNăm sinhChức vụTrình độSĐT
1Nguyễn Văn Học26/06/1967  
2Nguyễn Thị Kim Oanh04/05/1984 ĐH TD 
3Lê Xuân Thành05/09/1981Tổ trưởngĐH TD 
4Võ Văn Tiếng09/06/1980 ĐH Mỹ Thuật 
5Nguyễn Thị Sáng27/02/1982 ĐH Nhạc 
6Trần Quốc Hoàn21/12/1984 ĐH Nhạc 
7Phạm Thị Mai Phương30/07/1983 ĐH Mỹ Thuật 
8Nguyễn Văn Chung19/01/1983 ĐH Mỹ Thuật