Wednesday, 22/01/2020 - 07:12|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

Thể lệ "Cuộc thi tìm hiểu về CCCM Khu 10-xã Krong giai đoạn 1945-1975"

 Theo 60/CV-PGDDT 28/03/2018

I- Đối tượng dự thi

- Cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đều được tham gia dự thi.

- Các thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và cán bộ, công chức cơ quan được ủy quyền tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10-xã Krong giai đoạn 1945-1975” (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) không được tham gia dự thi.

II- Nội dung thi: Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10-xã Krong giai đoạn 1945-1975

- Lịch sử hình thành và phát triển Căn cứ cách mạng Khu 10-xã Krong (giai đoạn 1945-1975);

- Vị trí, vai trò, ý nghĩa của Căn cứ cách mạng Khu 10-xã Krong và những đóng góp to lớn của cán bộ, nhân dân xã Krong, huyện Kbang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Mục đích, ý nghĩa và các nhiệm vụ, giải pháp đầu tư, xây dựng Khu Di tích Lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang...

*Tài liệu tham khảo:

- Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (1945-2005), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội-2009;
- Lịch sử Đảng bộ huyện Kbang (1945-2015), Nxb Thông tin Truyền thông, Hà Nội-2015;
- Lịch sử truyền thống anh hùng cách mạng xã Krong (1945-2006), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội-2008.
- Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020).
- Chương trình số 22-CTr/TU, ngày 20-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về đầu tư, xây dựng Khu Di tích Lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang”.
- Các tài liệu, bài viết... đã được in ấn, phát hành trên các kênh thông tin chính thống.

III- Hình thức, thời gian tổ chức thi và cách tính kết quả

1. Hình thức thi: Cuộc thi tìm hiểu được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm; được tổ chức trong 7 kỳ (mỗi tuần 1 kỳ).

- Mỗi kỳ có 5 câu hỏi, trong đó có 4 câu hỏi chính và 1 câu hỏi phụ về dự đoán số người tham gia kỳ thi trắc nghiệm đó.

- Nội dung câu hỏi trắc nghiệm online được công bố chính trên Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai http://thongtintuyengiaogialai.vn và các trang liên kết: http://baogialai.com.vn; http://gialaitv.vn; http://tmhdoangialai.org.vn... Đồng thời, câu hỏi trắc nghiệm cũng được đăng tải trên báo Gia Lai và trên làn sóng Phát thanh-Truyền hình tỉnh Gia Lai.

- Địa chỉ gửi đáp án: Qua Email: tracnghiemtggl@gmail.com hoặc gửi đáp án qua đường bưu điện về địa chỉ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, số 02-Hai Bà Trưng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2- Thời gian thi:

- Thời gian thi trắc nghiệm kỳ đầu tiên bắt đầu được tính từ 9 giờ ngày 26-3-2018 và kết thúc vào lúc 17 giờ, ngày 1-4-2018.

- Thời gian thi trắc nghiệm kỳ thứ hai bắt đầu được tính từ 9 giờ, ngày 2-4-2018 và kết thúc vào lúc 17 giờ, ngày 8-4-2018.

- Thời gian thi trắc nghiệm kỳ thứ ba bắt đầu được tính từ 9 giờ, ngàv 9-4-2018 và kết thúc vào lúc 17 giờ, ngày 15-4-2018.

- Thời gian thi trắc nghiệm kỳ thứ tư bắt đầu được tính từ 9 giờ, ngày 16-4-2018 và kết thúc vào lúc 17 giờ, ngày 22-4-2018.

- Thời gian thi trắc nghiệm kỳ thứ năm bắt đầu được tính từ 9 giờ, ngày 23-4-2018 và kết thúc vào lúc 17 giờ, ngày 29-4-2018.

- Thời gian thi trắc nghiệm kỳ thứ sáu bắt đầu được tính từ 9 giờ, ngày 30-4-2018 và kết thúc vào lúc 17 giờ, ngày 6-5-2018.

- Thời gian thi trắc nghiệm kỳ thứ bảy (kỳ cuối) bắt đầu được tính từ 9 giờ, ngày 7-5-2018 và kết thúc vào lúc 17 giờ, ngày 13-5-2018.

Thời gian công bố câu hỏi các kỳ thi trắc nghiệm: lúc 9 giờ, ngày thứ hai của tuần thi.

Thời gian nhận đáp án được tính ngay sau khi câu hỏi được công bố, đến hết 17 giờ ngày chủ nhật trong tuần của kỳ thi.

Ngày thứ tư của tuần thi tiếp theo. Ban tổ chức sẽ công bố kết quả kỳ thi trắc nghiệm kỳ trước, người đạt giải.

3. Cách tính kết quả:

- Trong mỗi kỳ thi, một người có thể tham gia nhiều lần nhưng tối đa không quá 10 lần/kỳ và sẽ lấy kết quả đúng của lần tham gia có dự đoán số người tham gia kỳ thi trắc nghiệm đó có sai số gần nhất so với kết quả công bố của Ban Tổ chức cuộc thi công bố làm kết quả chính thức.

- Kết quả được tính cho người có đáp án chính xác và gửi về Ban tổ chức với thời gian sớm nhất.

+ Đáp án gửi qua Email: tracnghiemtggl@gmail.com được tính ngay khi người dự thi gửi đáp án cho Ban tổ chức Cuộc thi.

+ Đáp án gửi qua đường bưu điện, Ban tổ chức Cuộc thi sẽ căn cứ theo dấu bưu điện nơi gửi đi.

Trong trường hợp có số người dự thi (từ 2 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian gửi đáp án để trao giải cho người có đáp án gửi về sớm nhất. 

V- Trách nhiệm pháp lý

Ban tổ chức Cuộc thi không tính kết quả và không chịu trách nhiệm do các sự cố về kỹ thuật, như bị thất lạc bài thi qua đường bưu điện, nghẽn mạng Internet... hoặc vi phạm Thể lệ Cuộc thi của người tham gia dự thi.

VI- Cơ cấu giải thưởng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy chứng nhận và trao giải thưởng cho các cá nhân đạt giải trong các kỳ thi trắc nghiệm; theo cơ cấu giải thưởng:

- Thi trắc nghiệm 7 kỳ, một tuần một kỳ. Mỗi kỳ có 9 giải thưởng cho các cá nhân đạt giải, bao gồm:
+ 1 giải nhất: 2.000.000 đồng.
+ 1 giải nhì: 1.500.000 đồng.
+ 2 giải ba, mỗi giải: l.000.000 đồng.
+ 5 giải khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng.
- Ngoài ra, khi tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức Cuộc thi sẽ thống nhất trao tặng các giải, gồm:
+ 1 giải cho tập thể, đơn vị có số lượng người tham gia dự thi đông nhất và có nhiều bài dự thi đạt giải; trị giá giải thưởng là 3.000.000 đồng.
+ 1 giải cho cá nhân có nhiều bài dự thi đạt giải cao trong các kỳ thi trắc nghiệm; trị giá giải thưởng là l.000.000 đồng.
+ 1 giải cho thí sinh ít tuổi nhất tham gia dự thi và đạt giải thưởng tại các kỳ thi trắc nghiệm; trị giá giải thưởng là l.000.000 đồng.
+ 1 giải cho thí sinh cao tuổi nhất tham gia dự thi và đạt giải thưởng tại các kỳ thi trắc nghiệm; trị giá giải thưởng là l.000.000 đồng.
Ban tổ chức Cuộc thi sẽ thông báo mời và trao thưởng cho đại diện cá nhân, tập thể đạt giải trong các kỳ thi tại buổi lễ khánh thành Khu Di tích Căn cứ cách mạng Khu 10-xã Krong, huyện Kbang vào dịp 19-5-2018.

VII- Thời gian phát động cuộc thi

Vào lúc 9 giờ, ngày 26-3-2018, Ban tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10-xã Krong giai đoạn 1945-1975” chính thức công bố câu hỏi Thi trắc nghiệm kỳ thứ nhất của cuộc thi.

VIII- Về chấm thi và tổng kết trao giải

1. Trước 17 giờ của ngày thứ hai tuần thi kế tiếp, Ban Giám khảo chấm bài thi trắc nghiệm, chọn giải và gửi về Ban tổ chức Cuộc thi.

2. Ban tổ chức Cuộc thi công bố kết quả của kỳ thi, người đạt giải các kỳ thi trắc nghiệm vào ngày thứ tư của tuần thi kế tiếp.

- Việc tổ chức trao giải được Ban tổ chức quyết định và thông báo thời gian, hình thức tổ chức trao giải đến các cá nhân và tập thể sau.

* Ghi chú: Thể lệ này đăng trên Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai và Báo Gia Lai và trên sóng Phát thanh-Truyền hình tỉnh Gia Lai.

vào thi tại đây

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 6
Tháng 01 : 349
Năm 2020 : 349